Едулактика одржа обука за усогласеност со Законот за СППФТ кај сметководствените бироа

Едулактика ја продолжува низата на одржани обуки со цел усогласување со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Во соработка со Сојузот на Стопански Комори на Македонија на 12.05.2021 година се одржа специјализирана обука за сметководствените бироа заради соодветно усогласување со законската регулатива за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Оваа слика има празен alt атрибут; Името на датотеката е %D0%95%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%A1%D0%9F%D0%9F%D0%A4%D0%A2.jpg

Обуката беше соодветно дизајнирана за потребите на сметководителите со цел што подобро разбирање на законската регулатива и обврските што произлегуваат од неа. Дополнително целта на обуката беше и ставање на фокус на решавање на проблемите со кои што сметководителите се соочуваат во нивното секојдневно работење.

Во иднина Едулактика ќе продолжи со организирање на обуки соодветни на потребите на компаниите, заради постигнување на максимален ефект во нивното работење.