Усогласување со Законот за СППФТ кај сметководствените друштва

На 15.06.2021 година Едулактика спроведе уште една обука од областа на усогласување со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам кај сметководствените друштва.

Со тоа се продолжува континуитетот на обуки во кој што главен фокус се субјектите согласно Законот.