10 совети за подобрување на перформансите на тимот за продажба

Да се извлече максимум од вашиот тим за продажба е од суштинско значење. Тоа е главен фокус за лидерите и менаџерите за продажба. Колку подобро се претстават, толку повеќе ќе продаваат и толку подобро ќе се претстави организацијата.

Тренерите и обуките играат витална улога во подобрувањето на перформансите на вашиот тим за продажба.

Сите знаеме дека претставниците на продажбата треба редовно да се обучуваат за да се задржат фокусирани и да работат на оптимално ниво.

Еве неколку совети за подобрување на перформансите на тимот за продажба:

1. Појаснете ги целите на продажбата индивидуално и како тим

2. Поставете специфични цели – поделете ги целите на помали, остварливи задачи

3. Научете го вашиот продажен тим да продава според потребите на клиентите и како да бидете клиент-ориентирани

4. Работете на основите – редовно прегледувајте ги. Малите нешта се важни.

5. Работете на вештини за управување со времето – научете ги претставниците да му дадат приоритет на своето време

6. Пронајдете и ангажирајте ги вистинските луѓе

7. Кога тренирате, обратете се на клучните индикатори за успешност

8. Тренирање во моментот – веднаш осврнете се на проблемите

9. Бидете лидер, а не микро-менаџер

10. Работете на создавање култура на високи перформанси. Фокусирањето на овие совети може да ви помогне да извлечете максимум од вашиот тим за продажба и да ги постигнете посакуваните резултати. Секој тим за продажба е различен, затоа прилагодете го вашиот тренинг за да ги решите нивните специфични потреби и области за подобрување.