Според најновите истражувања спроведени во најреномираните и најголемите корпорации, Soft Skills или човечки вештини претставуваат исто толку важни вештини како и техничките.

Тие претставуваат суштински дел од подобрување на способноста да се работи во било каква бизнис клима.

Многу често недостигот на истите придонесува да луѓето се соочуваат со голем број на проблеми на работните места, во бизнис светот, помеѓу пријателите, со семејстсвото, и за жал голем број на позитивни карактеристики можат да бидат оставени на страна само поради немањето доволно човечки вештини.

Edulactica располага со широко портфолио на обуки во областа на човечките вештини, кои што придонесуваат за значително подобрување на личните компетенции и самодовербата кај индивидуите.

Нашите обуки опфаќаат спектар од социјални вештини, комуникациски вештини, социјална интелигенција, емоционална интелигенција, критично размислување, лидерство, позитивен став, тимска работа, работна етика и многу други.

Со оглед на долгогодишното искуство кое што го имаат експертите, обуките се фокусираат повеќе на практичното, наспроти теориското и поради тоа се обработуваат голем број на примери, ситуации и проблеми од големи организации, лични на учесниците во обуката и предложени.

Поради специфичноста на темите, обуките може да бидат специјално дизајнирани и модифицирани во согласност со барањата и потребите на клиентите.

Секоја обука има испит на последниот ден.

Добијте бесплатни консултации преку пополнување на формата Закажете состанок!

Обуки кои што овозможуваат најдобар фокус на она што се предава и можност за градење на односи со предавачот и останатите учесници. Обуките се одржуваат на локации кои што ќе ви ги предложиме а нашите експерти ќе ви пренесат знаење кое што ќе ви биде исклучително искуство и ќе ги зголеми вашите компетенции според најпотребните стандарди на денешницата.

Економично решение кое што нуди можност за оптимизирање на буџетот за обука. Сесиите за обука се изработени според специфичните потребни на вашите вработени и според вашите желби за време и локација. Со In- house training вработените не треба да излегуваат и да се враќаат на работа губејќи значително време. Трошоците за овие обуки на овој начин значително се намалуваат. Обуките се прилагодени според најновата глобална индустрија, стандарди и деловни барања.

Се случуваат во реално време и се интерактивните курсеви преку Интернет кои што ги водат експерти кои вклучуваат практични примери, симулации и дискусии за да го зголемите вашето знаење. Со најавување во виртуелна училница, учесниците учествуваат во интерактивен курс, користејќи ја нашата аудио-визуелна обука преку Интернет платформа. Нашиот мешан пристап за учење комбинира виртуелни методи во училница со активности за формирање на Интернет интегриран пристап.