Енергетската ефикасност е главна тема во последните неколку години, и голем број на организации во светот работат на една единствена мисија за зголемување на истата и намалување на глобалното затоплување кое ќе придонесе за спасување на светот.

Таа е толку важна, што овие големи светски организации даваат на располагање различен вид на финансиски средства, се со цел организациите ги обноват своите енергетски тела и придонесат кон остварување на заедничката мисија.

Edulactica нуди обуки и консалтинг во областа на енергетската ефикасност, која што ќе им помогне на организациите да:

  • Намалат потрошувачката на електрична енергија
  • Обноват своите капацитети
  • Зголемат својата конкурентност
  • Обезбедат по здрава работна околина
  • Дојдат до автоматизација на процесите во работењето
  • Остварат брз поврат на инвестицијата

Со оглед на долгогодишното искуство кое што го имаат експертите, обуките се фокусираат повеќе на практичното, наспроти теориското и поради тоа се обработуваат голем број на примери, ситуации и проблеми од големи организации, лични на учесниците во обуката и предложени.

Поради специфичноста на темите, обуките може да бидат специјално дизајнирани и модифицирани во согласност со барањата и потребите на клиентите.

Секоја обука има испит на последниот ден.

Добијте бесплатни консултации преку пополнување на формата Закажете состанок!

Обуки кои што овозможуваат најдобар фокус на она што се предава и можност за градење на односи со предавачот и останатите учесници. Обуките се одржуваат на локации кои што ќе ви ги предложиме а нашите експерти ќе ви пренесат знаење кое што ќе ви биде исклучително искуство и ќе ги зголеми вашите компетенции според најпотребните стандарди на денешницата.

Економично решение кое што нуди можност за оптимизирање на буџетот за обука. Сесиите за обука се изработени според специфичните потребни на вашите вработени и според вашите желби за време и локација. Со In- house training вработените не треба да излегуваат и да се враќаат на работа губејќи значително време. Трошоците за овие обуки на овој начин значително се намалуваат. Обуките се прилагодени според најновата глобална индустрија, стандарди и деловни барања.

Се случуваат во реално време и се интерактивните курсеви преку Интернет кои што ги водат експерти кои вклучуваат практични примери, симулации и дискусии за да го зголемите вашето знаење. Со најавување во виртуелна училница, учесниците учествуваат во интерактивен курс, користејќи ја нашата аудио-визуелна обука преку Интернет платформа. Нашиот мешан пристап за учење комбинира виртуелни методи во училница со активности за формирање на Интернет интегриран пристап.