Инвестирањето во финансиска едукација е финансирање во иднината.

Финансиска писменост претставува разбирање на финансиските концепти, финансиските ризици, како и поседување на вештини, мотивација и самодоверба за примена на ова знаење во пракса.

Носењето на ефективни одлуки и разбирањето на финансиските концепти се важни како за унапредувањето на финансиската благосостојба на поединците, така и за унапредување на општествено-економскиот развој.

Овие курсеви ги обединуваат клучните елементи на за успешно раководење со финансиите и финансиските услуги.

Преку овие курсеви ќе им се овозможи на учесниците да ги поставуваатт вистинските прашања, да ги видат реалните ризици со кои се соочуваат деловните субјекти и инвеститорите, да се чувствуваат посигурни во нивната способност да анализираат деловни активности, перформанси и финансиско управување. Овие вештини и потребното техничко знаење ќе се ставаат во пракса во текот на курсот користејќи интерактивни примери и студии на случај, ставајќи ги теоријата и праксата во контекст.

Закажете бесплатни консултации!!!

Пренесувањето на знаење од врвни експерти на иновативни начини преку доживување на нови искуства секогаш резултира со значително подобрување на вашето и знаењето на вашите вработени.

Добијте бесплатни консултации преку пополнување на формата Закажете состанок!

Обуки кои што овозможуваат најдобар фокус на она што се предава и можност за градење на односи со предавачот и останатите учесници. Обуките се одржуваат на локации кои што ќе ви ги предложиме а нашите експерти ќе ви пренесат знаење кое што ќе ви биде исклучително искуство и ќе ги зголеми вашите компетенции според најпотребните стандарди на денешницата.

Економично решение кое што нуди можност за оптимизирање на буџетот за обука. Сесиите за обука се изработени според специфичните потребни на вашите вработени и според вашите желби за време и локација. Со In- house training вработените не треба да излегуваат и да се враќаат на работа губејќи значително време. Трошоците за овие обуки на овој начин значително се намалуваат. Обуките се прилагодени според најновата глобална индустрија, стандарди и деловни барања.

Се случуваат во реално време и се интерактивните курсеви преку Интернет кои што ги водат експерти кои вклучуваат практични примери, симулации и дискусии за да го зголемите вашето знаење. Со најавување во виртуелна училница, учесниците учествуваат во интерактивен курс, користејќи ја нашата аудио-визуелна обука преку Интернет платформа. Нашиот мешан пристап за учење комбинира виртуелни методи во училница со активности за формирање на Интернет интегриран пристап.