Зошто финансиската писменост е толку важна?

Како што се менуваат потрошувачките навики и финансиските производи, финансиската писменост се повеќе се намалува. Во минатите генерации, готовината се користеше за повеќето дневни набавки; денес, тоа станува реткост. Начинот на купување исто така се промени. Купувањето преку Интернет стана врвен избор за многумина, создавајќи изобилство можности за користење меѓутоа и премногу лесен начин за брзо акумулирање на долг. Во меѓувреме, банките и другите финансиски институции ги преплавуваат потрошувачите со кредитни можности – можност да аплицираат за кредитни картички или да исплатат една картичка со друга. Без соодветно знаење или проверки и рамнотежи, лесно е да се дојде до финансиски проблеми. Многу потрошувачи имаат многу малку разбирање за финансиите, како функционира кредитот и потенцијалното влијание врз нивната финансиска благосостојба за многу, многу години. Всушност, недостатокот на финансиско разбирање е сигнализиран како една од главните причини што многу луѓе се соочуваат со проблеми со заштеда и инвестирање.

Финансиската писменост е спој на финансиско, кредитно и знаење за управување со долгови што е потребно за да се донесат финансиски одговорни одлуки – одлуки што се составен дел на нашето секојдневие. Финансиската писменост вклучува разбирање како работи сметка, што навистина значи користење кредитна картичка и како да се избегне долг. Сумирајќи, финансиската писменост има влијание врз семејствата кога тие се обидуваат да го балансираат својот буџет, да купат дом, да го финансираат образованието на своите деца итн.

Financial Literacy written on a notepad sheet. Education concept.

Недостаток на финансиска писменост е проблем не само за економиите во развој. Потрошувачите во развиените или напредните економии исто така не успеваат да демонстрираат силно разбирање на финансиските принципи со цел да го разберат и преговараат за финансискиот пејзаж, ефикасно да управуваат со финансиските ризици и да ги избегнат финансиските стапици. Нациите на глобално ниво, се соочуваат со население кое не ги разбира основите на финансиите.

Нивото на финансиска писменост може да варира во зависност од степенот на образование и приход, но истражувањата покажуваат дека високообразованите потрошувачи со високи примања можат да бидат исто толку игнорантни за финансиските проблеми, како потрошувачите со пониско образование и со пониски примања (иако, генерално, вторите имаат тенденција да бидат помалку финансиски писмени).